Produkty společnosti Informatica

Přehled
PowerCenter
PowerExchange
Datová kvalita
Identity Resolution
Archivace a maskování dat
Data Services
Master Data Management


Pomáháme Vám získávat větší obchodní hodnotu z Vašich dat

INFA Partner, s.r.o. je autorizovaným distributorem technologie společnosti Informatica pro Českou republiku a Slovensko. Kromě samotné distribuce zajišťuje rovněž technickou podporu k produktům Informatica, školení a profesionální konsultační služby.

Více než 9 let zkušeností v oblasti managementu dat nám umožňuje kvalifikovaně pomoci s řešením Vašich problémů.

Softwarové produkty společnosti Informatica Corporation řeší v organizacích problémy plynoucí z faktu, že důležitá data bývají často rozptýlena mezi nejrůznějšími počítačovými či informačními systémy. Společnost Informatica tak pomáhá firmám i státním institucím získávat vyšší obchodní hodnotu z jejich informačních aktiv. Otevřený software značky Informatica, který pracuje na více platformách, snižuje náklady, zkracuje dobu potřebnou pro dosažení výsledků a je škálovatelný tak, že zvládá projekty datové integrace jakékoli velikosti či složitosti.

 

infaplatform.JPG

Produkty společnosti Informatica podporují širokou škálu celopodnikových projektů v oblasti integrace dat a kvality dat, včetně datových skladů, migrace, konsolidace, synchronizace dat, data governance, managementu hlavních dat a celopodnikové integrace dat. Využitím produktů Informatica organizace mohou:

  • zlepšit obchodní rozhodování, neboť získají univerzální přístup k celkovým, přesným a konzistentním celopodnikovým datům;
  • snížit náklady na IT infrastrukturu a její složitost, přičemž zvýší produktivitu IT a schopnost reakce na podnikatelské výzvy;
  • maximalizovat svou pružnost do budoucna a minimalizovat dlouhodobé riziko využitím architektury orientované na služby.
© 2010 INFA Partner, s.r.o