Řešení

Přehled
Konsolidace dat
Migrace dat
Synchronizace dat
Datové sklady
Datová kvalita
Archivace dat
Maskování Dat
Master Data ManagementŘešení integrace dat

Společnost Informatica poskytuje řešení pro celopodnikovou integraci dat, která pomáhají všem typům organizací překonávat problémy související s fragmentací dat. Řešení společnosti Informatica dokážou pracovat s mnoha různými nehomogenními datovými zdroji, a tak pomáhají organizacím přistupovat k těmto datům, pročišťovat je a integrovat, takže je pak možné využít veškerých vytěžených údajů k dalšímu rozvoji aktivit.

 

Informatica řeší datově integrační projekty jakékoli velikosti, rozsahu i v jakémkoli oboru a nabízí díky integrované sadě produktů a služeb a samozřejmě díky podpoře našich technologických a implementačních partnerů skutečně komplexní sadu řešení pro integraci dat.

 

Integrační kompetenční centra

Software pro celopodnikovou integraci dat firmy Informatica slouží jako ideální technologická základna pro vytvoření integračního kompetenčního centra.

 

Průmyslová řešení

Informatica nabízí taková řešení integrace dat, která řeší unikátní požadavky a problémy spojené s fragmentací dat v různých oblastech, mezi něž patří zvláště:

 

  • energetika a komunální služby
  • finanční služby
  • státní a veřejná správa
  • zdravotnictví
  • výroba
  • prodej
  • telekomunikace
  • doprava.

 

Řešení integrace dat

Informatica poskytuje univerzální řešení datové integrace pro složitá celopodniková prostředí rozdělená do následujících kategoriích:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 INFA Partner, s.r.o