Školení

Společnost INFA Partner zajišťuje standardní kurzy k softwaru společnosti Informatica, jejichž cílem je usnadnit a urychlit uživatelům získání zkušeností pro implementaci a používání těchto programových produktů. Kurzy jsou vedeny zkušenými experty na technologie Informatica, v českém nebo anglickém jazyce (na vyžádání).

Kurzy jsou pořádány ve vlastním školicím středisku, po dohodě je možné uspořádat školení u zákazníka. Účastníci školení obdrží na každý den stravenku v hodnotě 80 Kč. Během školení je zajištěno občerstvení.

Kromě kurzů uvedených v přehledu je možné připravit školení individuálně vytvořené podle potřeb zákazníka.

Přehled kurzů:

Informatica PowerCenter Level I Developer

Třídenní výukový a praktický kurz je navržen pro ty uživatele, kteří mají s nástrojem Informatica PowerCenter nulové nebo velmi malé zkušenosti. Kurz přináší základní znalosti potřebné k plnohodnotnému používání tohoto nástroje. Účastníci se seznámí s architekturou systému, jednotlivými klientskými nástroji, technikou návrhu mapování a workflow a také s monitorováním provozu. Výklad je prokládán cvičeními na reálné instalaci produktu pro rychlé osvojení práce s nástrojem. Aby byl kurz maximálně efektivní, předpokládá se u studentů základní znalost konceptů relační databáze, jazyka SQL a orientace v prostředí Microsoft Windows.


Informatica PowerCenter Level II Developer

Třídenní výukový a praktický kurz navazuje na školení Informatica PowerCenter Basics. Kurz je primárně určen pro vývojáře, kteří již mají s produktem PowerCenter praktické zkušenosti a chtějí si dále rozšířit své znalosti o pokročilé způsoby práce s tímto nástrojem.

 

Informatica PowerCenter Level I Administrator

Toto dvoudenní školení je určeno pro administrátory systému.

 

Informatica Data Quality 9

Tento 3 denní kurz seznamuje studenty s nástrojem Informatica Data Quality 9 a možnostmi jeho použití. Je určen pro zájemce, kteří s tímto nástrojem nemají žádné, nebo jen minimální zkušenosti. Kurz se skládá z ukázek a praktických cvičení na reálné instalaci produktu.

© 2010 INFA Partner, s.r.o